Generelle kjøpsvilkår

  1. Begge parter skal forholde seg til norsk, kredittkjøp og angrerettsloven, samt holde seg oppdatert på overnevnte verk. Kjøper beholder opphavsretten til oversendt reklamemateriale, samt reklame produsert av selger.
  2. Seger forbeholder retten til å endre- og eller nekte å vise medier som er upassende eller i direkte konkurransekonflikt med skjermlokasjoens forretning.
  3. Andre grunner til diskvalifikasjon er religiøs ekstremisme, mobbing, umoralsk innhald, ideologisk propaganda osv. Ordinære politiske annonser blir belastet med 20% prispåslag.
  4. Selger har juridisk rettighet til den digitale plattformen som brukes og kjøper eller en tredjepart kan ikke uten samtykke bruke, videreformidle eller selge konseptet videre.
  5. Avtalen fornyes automatisk etter forrige endte periode ender med mindre det spesifikt blir avtalt annet.

Pris og Info.

  1. Avtalens omfang gjelder rotasjon av kjøpers video/bilde/reklame på avtalte skjermer i avtalt periode. Videoen/bilde skal vises minimum 150 ganger i døgnet pr. lokasjon med mindre annet er avtalt.
  2. Markedsføringen trer i kraft straks etter faktura er betalt. Avtalen gjelder fra datoen selger godkjenner og avsluttes etter avtalt tid.
  3. Avtalen fornyes automatisk etter forrige endte periode ender med mindre det spesifikt blir avtalt annet.

Oppdatert 12.10.2022

Last ned eksemplar