Utrykkning på lepsøya:

Blei møtt med våpen og trua.